Hela vårt härliga team

Drygt 35 st. hygienutbildade lokalvårdare.

I dessa utmanande pandemitider har vi lagt extra stort fokus på att hygienutbilda all vår personal.

Sedan pandemin startade i mars-20 har all personal hos oss gått en speciell hygienutbildning på distans som ökat deras kunskaper om bakterier, virus och riskerna för smittspridning. I utbildningen har de gått igenom hur städmetoder, materialhantering och checklistor ska anpassas till riskerna för covid-19.

Nästa gång du beställer städtjänster, välj en leverantör med hygienutbildad personal!

MÖT FLER MEDARBETARE