METODEN

När du anlitar Ekeby Städ i Uppsala får du en städare som ansvarar för uppdraget. Dessutom finns en arbetsledare bakom varje städare.

Arbetsledaren backar upp städaren och fyller på ditt städförråd minst en gång i veckan. Arbetsledaren är din kontaktperson – den som löser eventuella problem om de dyker upp. Det är till arbetsledaren du ska framföra önskemål och synpunkter på arbetet.

I närheten av städredskapen sätter vi upp ett städschema som är lättöverskådligt. Det visar tydligt vad som ska göras, vilka tider vi kommer. Där redovisar vi också vad vi utfört vid varje städtillfälle.

Så går det till
  • Vi besöker den aktuella platsen för att bedöma vad som behöver göras.
  • Vi kommer överens om hur uppdraget ska se ut.
  • Du får en offert. Offerten gäller till hundra procent. (Ändras villkoren, ändrar vi offerten.)
  • Vi gör ett städschema som passar alla parter. Du har stor frihet att välja när vi ska komma. Även här finns flexibla lösningar.